eLeSI — e-learning pentru o Societate Incluzivă

Proiectul eLeSI

Officiel launch at Unesco
18 septembre 2015

Invitație. Mai multe informatii : elesi@amisdelatelier.org

Programul zilei. Mai multe informatii : elesi@amisdelatelier.org

Prezentare

Proiectul de formare la distanţă ˝e-Learning pentru o Societate Inclusivă˝ s-a născut din observarea unei lipse în formarea personalului care lucrează în Europa şi mai departe cu copiii şi adulţii cu dizabilităţi intelectuale, tulburări din spectrul autist (ASD) şi/sau tulburări psihice.

eLeSI este o lucrare susţinută şi condusă de către un consorţiu de 4 universităţi şi 3 parteneri de tip asociativ, care are ca obiect să realizeze module de formare la distanţă, cu sprijin monitorizat, accesibile în mai multe limbii, la dispoziţia acestor persoane ca şi familiilor şi celor care au în îngrijire persoane cu dizabilităţi. Formarea, presupune un acces liber şi gratuit si are o orientare transnaţională.

Se bazează pe marile principii din Convenţia Naţiunilor Unite din 2006 privind Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi. Acest proiect este inovator atât prin obiectul lui cât şi prin structura (colaborare între parteneri universităţi, asociaţii, profesionişti şi utilizatori) şi are scopul de a îmbunătăţi cunoştinţele cetăţenilor europeni cu privire la aceste grupuri specifice, precum şi realizarea unei schimbari în modul în care este privită diferenţa in societate.

Proiectul e-Learning eLeSI are ca scop să propună

  • 1 modul general de instruire despre persoanele cu dizabilităţi intelectuale, tulburări din spectrul autist şi/sau tulburări psihice, pentru profesori, asistenţi, mentori, formatori, familii şi în general, orice persoană care desfăş oară activităţi şi se află în contact cu aceste persoane.
  • 3 module specializate, câte unul pe fiecare grupă de vârstă, care acoperă diferite aspecte de incluziune şi participare a persoanelor ţintă în domeniile vieţii sociale. Volumul de formare pentru toate aceste 4 module este similar cu aproximativ 400 de ore de cursuri.

Acest proiect multilateral inovator are ca rezultate

  • Un training gratuit certificat cu scop european şi internaţional, bazat pe concepte şi reglementări internaţionale.
  • O formare e-Learning pentru profesioniş tii care lucrează sau care se confruntă cu primirea şi susţinerea persoanelor cu dizabilităţi intelectuale, tulburări din spectrul autist şi/sau tulburări psihice.
  • O predare în e-Learning care urmează etapele de dezvoltare ale persoanei (0-3 ani, 4-16 ani, şi 16 ani şi peste) şi poate să fie aplicată pentru părinţi şi familii şi pentru profesionişti.
  • O pedagogie bazată pe socioconstructivism: studiul de caz, interactivitate ş i posibilitatea de monitorizare a cursanţilor pe unul sau mai multe module.
  • O platformă care utilizează instrumente pentru intergrarea şi dezvoltarea în continuare în mai multe limbi internaţionale precum şi la alte teme de incluziune.

Descărcați broșura (.pdf, 600 ko)