eLeSI — e-learning pentru o Societate Incluzivă

Formarea eLeSI

Descopertiți o formare novatoare, accesibilă în mod liber și gratuit, printr-un singur click !

Descărcați broșura de formare eLeSI (.pdf, 700 ko)

Cui i se adresează formarea eLeSI ?

Formarea eLeSI este adresată familiilor, însoțitorilor, cadrelor didactice și asistenților copiilor și adulților cu deficiențe intelectuale, tulburări din spectrul autist (TSA) și/sau tulburări psihice. Aceasta este disponibilă tuturor și are un caracter transnațional. Nu există exigențe în materie de diplome sau niveluri prealabile de calificare.

Formarea este actualmente disponibilă în franceză, spaniolă, engleză și română.

Care sunt condițiile de acces la formare ?

Formarea va fi disponibilă în versiune e-learning începând cu luna septembrie 2015, accesul fiind liber și gratuit. Sistemul e-learning permite o formare în propriul ritm, acolo unde doriți și atunci când puteți.

Pentru a începe formarea, accesați tabul „e-Learning”, care vă permite un acces direct la platforma de e-learning (Moodle). Puteți să accedeți la platformă și accesând pagina elearning.elesi.eu. Pentru a afla cum puteți crea un cont de utilizator și cum puteți naviga pe această platformă, vă invităm să descărcați ghidul cursantului (disponibil accesând tabul „formare”).

Care este programa formării?

Formarea are la bază principiile fundamentale ale Convenției Natiunilor Unite privind Drepturile Persoanelor cu Dizabilități din 2006. Aceasta permite dobândirea unor cunoștințe privind originea și consecințele unei deficiențe sau tulburări. Cursanții învață, de asemenea, să identifice factorii ce pot favoriza incluziunea socială a acestor persoane.

Formarea este rezultatul unei pedagogii bazate pe socioconstructivism : studii de caz, interactivitate (prin intermediul tutoratului).

Pentru mai multe informații privind natura conținutului, vă invităm să accesați tabul „Formare”.

Cine a elaborat conținutul formării?

Formarea eLeSI a fost elaborată în cadrul unui proiect european. Conținutul acesteia a fost concept de către 3 universități europene (din Franța, Belgia și Regatul Unit) cu participarea a două asociații (România, Benin) cu experiență în acest domeniu, precum și de un partener asociat (Elveția).

Pentru mai multe informații privind identitatea partenerilor care au elaborat formarea eLeSI, vă invităm să consultați tabul „consorțiu”.

Formarea beneficază de sprijinul sectorului educației incluzive UNESCO.