eLeSI — e-learning pentru o Societate Incluzivă

Condiții generale de utilizare a platformei eLeSI

Preambul

Prezentele Conditii Generale de Utilizare se aplică, fără restricții sau rezerve la ansamblul serviciilor propuse de către eLeSi – « e- Learning pentru o Societate Incluziva" pe platforma elearning.elesi.eu.

Aceste condiții se aplică, excluzând toate celelalte condiții, din momentul înscrierii utilizatorului pe platforma on-line elearning.elesi.eu.

Inscrierea pe platformă și/sau utilizarea acestei platforme implică acceptarea necondiționată a prezentelor Condiții Generale de Utilizare pentru o Societate Integratoare pe platforma elearning.elesi.eu.

Aceste condiții se aplică, excluzând toate celelalte condiții, din momentul înregistrării utilizatorului pe platforma on-line elearning.elesi.eu.

Înregistrarea pe platformă și/sau utilizarea acestei platforme implică acceptarea necondiționată a prezentelor Condiții Generale de Utilizare.

Articolul 1 - Inscrierea și acceptarea Condițiilor Generale de către utilizatori

Inscrierea la serviciile platformei eLeSi se face direct de pe platforma : elearning.elesi.eu.

Crearea unui cont personal este o condiție prealabilă pentru utilizarea serviciilor propuse de platforma  eLeSi.

Viitorul utilizator al platformei eLeSi este invitat să furnizeze informații cu caracter personal necesare pentru a utiliza serviciile acestei platforme de formare.

Informațiile necesare deschiderii unui cont sunt:un nume de utilizator (ID), o parolă, numele și prenumele, țara și orașul de reședință, o adresă de e-mail validă.

La crearea contului, utilizatorului i se solicită o parolă, care garantează confidențialitatea datelor înregistrate pe contul său; în consecință,utilizatorul se angajează să nu divulge parola unei terțe persoane oricine ar fi aceasta. In caz contrar, editorul de la eLeSi nu poate fi tras la răspundere pentru accesul neautorizat la contul unuia dintre membrii utilizatori.

Utilizatorul va trebui să-și valideze înregistrarea făcând clic pe "Creați contul meu".

Utilizatorul va primi un e-mail de confirmare a înscrierii. Făcând clic pe linkul de confirmare a înscrierii conținut în acest e-mail, se va considera că utilizatorul a luat cunoștință și a acceptat condițiile generale de utilizare. Dacă mailul de confirmare nu a fost primit în 24 de ore, îi apartine elevului verificarea in secțiunea de spam (mesaje nedorite) dacă mesajul a fost primit iar în caz contrar să contacteze editorul de la eLeSi de la platforma elearning.elesi.eu, deoarece este posibil ca înscrierea să nu fi fost  înregistrată din motive tehnice.

Utilizatorul este de acord să furnizeze informații exacte și conforme cu realitatea. In plus, se angajează să actualizeze periodic datele furnizate la înregistrare și să informeze cu promptitudine editorul platformei elearning.elesi.eu de orice modificări care ar putea afecta continuarea menținerii acestuia în sânul membrilor utilizatori ai platformei eLeSi.

Editorul platformei elearning.elesi.eu își rezervă dreptul de a șterge contul oricărui utilizator care nu respectă prezentele Condiții Generale de Utilizare, inclusiv atunci când comunică informații false în momentul înscrierii sau a utilizării contului , sau atunci când contul va rămâne inactiv timp de cel puțin 9 luni de la primirea unui e-mail automat de readucere aminte.

Faptul că o persoană fizică (sau morală) se înscrie pe platforma eLeSi presupune adeziunea și acceptarea deplină și în întregime a prezentelor Condiții Generale de Utilizare, ceea ce este recunoscut în mod expres de către utilizator care renunță inclusiv la a face uz de orice document contradictoriu care ar fi opozabil editorului platformei elearning.elesi.eu.

Articolul 2 - Accesul la informațiile platformei eLeSi:

După validarea înscrierii de către editorul platformei elearning.elesi.eu, utilizatorul va avea acces la informațiile care îl privesc datorită identificatorului său și a parolei personale.

Fiecare utilizator are posibilitatea de a se prezenta pe profilul său, incluzând informațiile personale pe care le consideră adecvate a fi împărtășite cu alți utilizatori.

Formarea eLeSi este gratuită și disponibilă on-line cu scopul de a îmbunătăți sprijinul și includerea persoanelor cu dizabilități intelectuale, cu tulburări din spectrul autismului și/sau boli psihice.

Această formare și certificatele care pot fi eliberate în conformitate cu acesta nu dau dreptul la ETCS / credite universitare. Identitatea persoanei înregistrate în calitate de utilizator nu a putut fi verificată de către partenerii consorțiului eLeSi ce au facut posibilă această formare.

Articolul 3 - Condiții specifice aplicabile Cursanților

După ce faceți clic pe linkul de confirmare a înscrierii în e-mailul primit în acest scop, înscrierea pe platforma elearning.elesi.eu nu va mai fi supusă anulării din partea cursantului.

Inscrierea cursantului la serviciile platformei elearning.elesi.eu va fi considerată ca fiind definitivă numai după trimiterea la adresa cursantului prin e-mail a valididării inscrierii sale aceasta constituind acceptarea prezentelor condiții generale de utilizare.

Dreptul de retragere: Cursantul are,în conformitate cu dispozițiile articolului L 121 -20 din Codul privind protecția consumatorilor, o perioadă de retractare de 15 zile lucrătoare din momentul accesului la site - ul  care conține diferitele module de instruire, pentru a renunța la înscrierea sa.

Retractarea trebuie notificată în mod imperativ editorului platformei elearning.elesi.eu prin formularul de contact al platformei  elearning.elesi.eu. Numele de utilizator (ID) și adresa mail de înregistrare vor trebui să fie furnizate în mod imperativ.

In urma notificării de către cursant a dreptului său de a se retrage în termen de 15 zile din momentul înregistrării înscrierii sale, editorul platformei elearning.elesi.eu va opri imediat accesul la diferitele module de formare ale site-ului.

Articolul 4 - Răspunderea

In afară de instrumentele de formare puse la dispoziția utilizatorilor, site-ul facilitează comunicarea de informații între utilizatori (grup pe Facebook, Skype, Forumul intern, e-mail,....) a căror exactitate, autenticitate sau integralitate nu pot fi verificate. In acest context, utilizatorii sunt cei care trebuie să manifeste prudență când corespondează cu alți utilizatori. Membrii se angajează să fie respectuoși față de alți membri în conținutul acestor comentarii.

Răspunderea în caz de defecțiuni tehnice ale platformei: editorul și gazda platformei elearning.elesi.eu vor lua toate dispozițiile de îndată ce vor fi contactați de către utilizator,pentru a restabili funcționalitatea platformei în caz de defecțiuni tehnice.

Editorul acestui site iși rezervă dreptul de a modifica sau de a corecta  în orice moment conținutul documentelor publicate pe acest site, fără notificare prealabilă și declină orice responsabilitate pentru orice neclaritate, lipsă de exactitate sau omisiune privind informațiile disponibile pe site, probleme tehnice întâlnite pe prezentul site, pe toate celelalte site-uri pentru care editorul oferă link-uri sau site-uri care oferă link-uri pentru prezentul site, și în general pentru orice daune, directe sau indirecte, indiferent de cauzele, originea, natura sau consecințele, cauzate ca urmare a accesării de către o anumită persoană a site-ului sau de incapacitatea de a accesa, precum și utilizarea site-ului și/sau încrederea în orice informație  care vine direct sau indirect de la aceasta.

Editorul de la eLeSi nu va fi considerat ca fiind responsabil sau vinovat din cauza oricărei întârzieri sau lipsei de executare consecutive unor cazuri de forță majoră recunoscute de obicei de către jurisprudența franceză.

Articoulul 5 - Evaluarea membrilor

Pre-testele, post-testele și chestionarele modulelor platformei eLeSi sunt notate. Aceste note sunt accesibile numai de utilizatorului în cauză și echipei de predare și/sau/tutorelui (ilor) care îl însoțesc în formare.

Articolul 6 - Informatică și Libertăți

Conform legii 78-17 din 6 ianuarie 1978, se reamintește faptul că datele cu caracter personal care sunt solicitate utilizatorilor sunt necesare pentru a procesa înregistrarea.

Tratamentul informațiilor comunicate prin intermediul platformei elearning.elesi.eu a fost declarat la CNIL prin intermediul corespondentului CNIL de către editorul platformei elearning.elesi.eu; editorul platformei elearning.elesi.eu se angajează să nu dezvăluie aceste date către terțe părți din afara consorțiului proiectului  eLeSi.

Utilizatorul dispune în conformitate  cu reglementările naționale și europene în vigoare, de drept permanent de acces, modificare, rectificare și opoziție cu privire la informațiile care îl privesc. Pentru a exercita acest drept,utilizatorul trebuie să facă cererea prin formularul de contact al platformei elearning.elesi.eu.

Articolul 7 - Proprietate Intelectuală

Conținutul difuzat de către Platforma eLeSi : Conținutul Site-ului și materialele tipărite sunt proprietatea consorțiului  eLeSi (consorțiul proiectului eLeSi):Fundația Prietenilor Atelierului (Franța) - Coordonator, Universitatea din Chester (Marea Britanie), Designer, Universitatea din Mons (Belgia) - Designer, INS HEA (Franța), Designer, Asociația  Alternativa 2003 ( România) - Co-constructor, Asociația Miwadagbé (Benin) - Co-constructor, Universitatea din Fribourg (Elveția) - Partener asociat și este protejat de legile franceze și internaționale referitoare la proprietatea intelectuală.

Acest conținut a fost depus la INPI în totalitate.

Marca eLeSi și logo-ul au fost depuse la OAPI ( Organizație Europeană,incluzând depunerea la INPI) cu numărul de depozit legal 012508602.

Orice reproducere, utilizare și/sau modificare, precum și orice descărcare, reprezentare, distribuție, adaptare, traducere și/sau transformare, parțială sau totală,sau transferul la un alt site sau pe orice alt suport (hârtie,digital,film,etc.....) în alte scopuri decât pentru uz personal și privat în scopuri necomerciale, fără acordul prealabil și scris al editorului eLeSi sunt strict interzise.

Toate elementele grafice, imagini, fotografii, ilustrații, texte, desene, secvențe animate sonore sau nu, sunete și muzică, logo-uri, mărci, nume de produse, conținut, titlu, proiectare, forma site-ului, designul grafic și de asemenea conținutul său, cum ar fi exerciții și soluții, banca de întrebări și răspunsuri, teste, glosare, dialogurile înregistrate și organizarea lor, la fel ca și orice compilație de software, cod de sursă fundamental, software (inclusiv applet-uri), componente și/sau reprezentări pe Site sunt protejate de legile privind Proprietatea Intelectuală și sunt, după caz, proprietatea consorțiului proiectului eLeSi,de Moodle sau proprietatea terților care au autorizat editorul eLeSi să le reprezinte pe Site.

Articolul 8 -Legea aplicabilă - Limbă - Litigii

Prin acord expres între parți, acest acord este guvernat de și sub rezerva dreptului francez. Este redactat în limba franceză. In cazul în care ar fi tradus în una sau mai multe limbi, numai textul în limba franceză va prevala în caz de litigiu.

Orice litigiu la care acest contract ar putea da naștere ,atât cu privire la validitate cât și la interpretarea, realizarea, rezilierea, consecințele și urmările lor vor fi transmise instanțelor  competente, în condițiile dreptului comun. In caz de litigiu cu profesioniști și/sau comercianți Tribunalul Administrativ din Cergy-Pontoise va avea jurisdicție.

Mențiuni legale

 • Editor :Acest site este editat de către :L’INS HEA pe perioada contractului
 • Denumirea socială :
 • Adresa :
 • Tel :
 • SIRET  (Sistemul de Identificare a Repertoriului Instituțiilor) :
 • APE (Acord de :

Declarație la CNIL: In conformitate cu Legea nr.78-17 din 6 ianuarie 1978 privind date, fișiere și libertăți, platforma elearning.elesi.eu a fost declarată la Comisia Nationala de Informatică și Libertăți (CNIL)

 • Realizare tehnică INS HEA
 • Elaborare : INS HEA
 • Găzduire :UMons  Denumire socială
 • Adresa
 • Tel:
 • SIRET (Sistem de Identificare a Repertoriului Instituțiilor)
 • APE (Acord de Parteneriat Economic

Credit (fotografii) :