eLeSI — e-learning pentru o Societate Incluzivă

Consortiul proiectului

Fondation des Amis de l'Atelier (France) - Coordinator

Fundaţia des Amis de l’Atelier primeş te şi acompaniază mai mult de 2000 copii şi adulţicu handicap având 60 centre şi servicii.
www.fondation-amisdelatelier.org

Universitatea de Chester (Regatul Unit) - Realizator

Universitatea de Chester, a cărei echipă de proiecte este specializată in sănătate şisusţinerea persoanelor având dificultăţi de învăţare şi de comportament, numară 15 000 de studenţi şi vizează excelenţa şi inovarea, deschiderea şi incluziunea.
www.chester.ac.uk

Universitatea de Mons (Belgia) - Realizator

Serviciul de Ortopedagogie Clinică a Departamentului de Studii şi Acţiuni Sociale (DEAS)
Departementul de Ştiinţe şi Tenologia Educaţiei
www.umons.ac.be

INS HEA (Franţa) - Realizator

Instituţie de învăţământ superior, INS HEA este un institut de cercetare şi de formare care vizează şcolarizarea, educarea şi formarea publiciilor cu cerinţe educative speciale.
www.inshea.fr

Asociaţia Alternativa 2003 (România) - Co-constructor

Misiunea Asociaţiei ALTERNATIVA 2003 este dezvoltarea de servicii care vizează ameliorarea calităţii vieţii persoanelor având un handicap şi favorizarea integrării lor sociale.
www.alternativa2003.ro

Asociaţia Miwadagbé (Bénin) - Co-constructor

Asociaţia de parinţi şi prieteni pentru incluziunea persoanelor cu un handicap intellectual şi/sau mental din Benin, Miwadagbé vizează creş terea calităţii vieţii acestor personae prin facilitarea integrării lor cu scopul unei dezvoltări umane efective şi durabile.

Universitatea de Fribourg (Elveţia) - Partener asociat

Departementul de pedagogie curativă şi specializată şi Institutul lui de pedagogie curativă, sunt responsabile de cercetarea şi formarea teoretică şi pratică in pedagogie curativă.
www.unifr.ch/spedu