eLeSI — e-learning pentru o Societate Incluzivă

Programa formării

Formarea pune la dispoziția cursanților

1 modul generic privind dizabilitatea intelectuală, tulburările din spectrul autist și/sau tulburările mintale
+
3 module specializate la alegere, care urmează etapele de dezvoltare ale persoanei (0-3 ani, 4-16 ani, 16 ani și +) și care descriu diferitele aspecte ale incluziunii și participării persoanelor vizate la sfera vieții sociale.

Descărcați programa formării eLeSI  (.pdf, 1,2 Mo)

Modul generic

Acest modul generic de formare se referă la categoriile de public cu deficiențe intelectuale, tulburări din spectrul autist și/sau tulburări psihice. Vă este adresată vouă tuturor, fie că sunteți cadre didactice, asistenți, însoțitori, formatori, membri ai familiei dar și, în general, oricărei persoanei care exersează o activitate în cadrul căreia intră în contact cu persoane cu dizabilități.
Modulul conține prezentări ale parcursurilor sau situațiilor unor persoane cu dizabilități; veți avea ocazia de a învăța și de a reflecta asupra dificultăților întâmpinate, identificând elementele care facilitează parcursul persoanelor cu dizabilități.
În cadrul studiilor de caz, vor fi abordate problematici legate de diferitele tipuri de context (școlar, profesional, recreațional…) de-a lungul întregului parcurs.
Diferitele elemente istorice, psihologice, medicale, juridice, etc. vor permite o decontextualizare a cazului studiat, contribuind la o mai bună înțelegere a altor cazuri și oferind o serie de prime orientări privind asistarea persoanelor cu dizabilități, orientări care vor fi aprofundate în cadrul celorlalte trei module.

Module specializate

Modulul 0-3 ani

Modulul 0-3 ani abordează chestiuni legate de nașterea și luarea în primire a unui copil cu deficiențe intelectuale sau întârzieri de dezvoltare. Sunt abordate nevoile specifice ale familiilor care au în grijă un copil cu aceste caracteristici. Modulul dorește să suscite o serie de reflecții în rândul cursanților prin intermediul studiilor de caz, al videoclipurilor și al întrebărilor cu variante de răspuns. Conținutul modulului se bazează pe rezultatele cercetării, și analizării bunelor practici și dorește să producă dezbateri pe marginea diferitelor domenii de intervenție pe lângă nou-născuți și copii mici.

Modulul 4-16 ani

Modulul 4-16 ani este în mare parte axat pe școala incluzivă.
Prin intermediul a mai multor studii de caz, cursantul va învăța ce este școala incluzivă și va încerca, cu ajutorul unor situații interactive, să se asigure că pedagogia este accesibilă elevilor cu nevoi specifice. În acest scop, vor fi oferite exemple de adaptări pedagogice, unele dintre acestea inspirate din abordări educative specifice elevilor cu tulburări din spectrul autist. Vor fi purtate și anumite reflecții privind artele și sportul prin intermediul cazurilor practice.

Modulul 16 ani +

Modulul 16 ani + îi permite cursantului să învețe și să pună în aplicare conceptele-cheie care favorizează o însoțire corespunzătoare a persoanelor cu dizabilități.
Din adolescență și odată cu înaintarea în vârstă, vă vor fi propuse diferite metode de operare, ce țin seama de respectarea drepturilor persoanelor, de obligațiile acestora, de alegerile și deciziile specifice vieții de zi cu zi.