eLeSI — e-learning pentru o Societate Incluzivă

Lansarea oficiala la UNESCO

Lansarea oficială a formării Elesi avut loc 18 septembrie de 2015.

Imagini de la ziua de lansare

fotografii : Pascal Brunet, 2015 — pascalbrunet@mac.com